Förnyelse av en förvuxen häck av bukettspirea, Spirea vanhouttei. Häcken kommer under kommande säsong bryta med många nya skott och bli tät och fin nerifrån.

Beskärning av äppelträd som under flera år fått växa fritt på höjden. Trädet blev ca 2 m lägre och dessutom togs korsande  och sjuka grenar bort. Bättre förutsättningar finns nu för att äpplena ska bli större, och trädet blir vackrare att se på.

Mer äppelträdsbeskärning